menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > > XX Klubowa Wystawa Gończego Polskiego

SEKRETARIAT

 

 

W związku z drastycznym wzrostem zachorowań na Covid-19 i wprowadzonymi w kraju zaostrzeniami, mając na celu bezpieczeństwo nas wszystkich, zarówno członków jak i pracowników biura informujemy, że od dnia 02.11.2020 do odwołania biuro Oddziału Bielsko-Biała nie będzie prowadziło bezpośredniej obsługi klienta.

 

 

Sprawy hodowlane – dokumenty hodowlane, rodowody, metryki - prosimy o kontakt drogą mailową, pocztą tradycyjną, skrzynka pocztowa w siedzibie Oddziału. 

Przeglądy miotu i wydania metryk - prosimy o kontakt z kierownikiem sekcji.

Dyżur telefoniczny - środa 15:00-18:00

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-DOROTA SIKORA

Członek Zarządu-RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

XX Klubowa Wystawa Gończego Polskiego

 

XX KLUBOWA WYSTAWA GOŃCZEGO POLSKIEGO

XIX POLISH HUNTING DOG CLUB SHOW

JELEŚNIA

 

Szanowni Państwo.

Z uwagi na sytuację kryzysową, związaną z zapobieganiem występowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zakazem organizacji imprez masowych, z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa psów Ras Myśliwskich w Jeleśni w dniu 01 maja 2020 oraz Wystawy Klubowe Gończych Polskich i Ogarów Polskich z dnia 02 maja 2020 w Jeleśni zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie.

 

W/w wystawy będą  zorganizowane jak tylko sytuacja ulegnie zmianie i będą odwołane zakazy związane z COVID-19. Informacja o nowym terminie pojawi się z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

Obsada sędziowska / Judges

 Jan Ryk (PL)

 

Miejsce Wystawy: / Place of the Show


Jeleśnia, ul.Plebańska 1 (obok Urząd Gminy w Jeleśni)

https://www.google.pl/maps/place/Plebańska+1,+34340+Jeleśnia/@49.68582,19.1321305,10z/data=!4m2!3m1!1s0x47142c7684ce6333:0x205909aac456feca 

 
Opłaty dla członków ZKwP

 

Zgłoszenia do 

Pierwszy pies z katalogiem

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

 

100 PLN

Każdy następny pies

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

  90 PLN

Klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, psy z tytułem Interchampiona zgłoszone w klasie championów

  50 PLN 

Konkurencje hodowlane

  0 PLN

 

 

 Entry fees -foreign exhibitors

Entry close - 

First dog.

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, Champion

 

30 EUR

Every additional dog.

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, 

25 EUR

Classes: Minor Puppy, Puppy, Veteran, Interchampion entered in champion class

15 EUR

Breeders Competitions

0 EUR

Foreign exhibitors.

If you did not paid for your entry by PayU, please use this account to pay your fee:

IBAN: PL 52 1240 6449 1978 0010 7726 5730

Kod (SWIFT): PKOPPLPW

 Bank address: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała

 

W przypadku nieopłacenia zgłoszenia do dnia 17.04.2020, nie zostanie ono umieszczone w katalogu, a pies nie zostanie dopuszczony do oceny.

If you do not pay the entry by 17.04.2020, the dog will not be placed in the catalog, and it will not be judged.

UWAGA! Nie przyjmujemy opłat na wystawie.

ATTENTION! We do not accept fees at the exhibition.

Zmiana klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko na pisemną prośbę właściciela psa/suki do dnia 17.04.2020

A change of class or  entry withdrawal  is possible only at the written request of the owner of the dog / bitch by 17.04.2020

  

 

Parking – bez opłat / free of charge 

Wstęp wolny /  Free admission for everyone

Stoiska handlowe - 30 PLN za m2 , e-mail: wystawy.stoiska@gmail.com

Reklamy w katalogu :

-dla hodowców - czarno-biała 80 PLN, kolor 150 PLN

- dla firm – czarno-biała 200 PLN, kolor 400 PLN

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2016r. nie są przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. 

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.  

 We kindly remind you that from January 1, 2016. dogs born in Poland after 1 January 2012 will not be admitted to exhibitions with copied ears and / or tails.

Dogs born in countries where a cut ban applies must have ears and / or tails left natural as a condition of acceptance for the exhibition.

Dogs born in countries where there is no cutting ban will be accepted for exhibitions with ears and / or cut and natural tails.

Organizator wystawy. zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

Organizing committee of the exhibition reserves the right to change the composition of the judges.

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net