menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Przeglądy Hodowlane

SEKRETARIAT

Biuro otwarte dla interesantów:

poniedziałek - czwartek 15:00-19:00

 


 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-IZABELA NOWAK

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-PIOTR STAROŃ

Członek Zarządu-KAROLINA BIEGUN

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

z-ca Członka Zarządu-Aneta Cisowska

z-ca Członka Zarządu-Małgorzata Flisiuk

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - TOMASZ SITKIEWICZ

Sekretarz - STANISŁAW CZECHOWSKI

Paweł Przeczek - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz -MAŁGORZATA JAKUBAS

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - DAWID BŁOŃSKI


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

Przeglądy Hodowlane

 

28.05.2024 r. - wtorek, godz. 15:30

 Zarząd Oddziału Bielsko-Biała organizuje  Przegląd Hodowlany dla wszystkich grup FCI 

Sędzia Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Monika Kuriata-Okarmus 

Miejsce przeglądu -Ośrodek Szkolenia Psów , Bielska 7, 43-384 Jaworze (obok Autoczęści Kowol)

  

1. Do przeglądu hodowlanego mogą przystąpić:

a. psy, które ukończyły 12 miesięcy,

b. suki, które ukończyły 15 miesięcy,

c. suki ras wielkogłowych i miniaturowych, które ukończyły 12 miesięcy (załącznik nr 12 do RHPR)

W dniu przeglądu proszę zgłosić się  z:

1.Książeczką zdrowia/paszport psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

2.Rodowodem (oryginał) - w przypadku możliwości wpisu stałych uporawnień hodowlanych.

 

Zgłoszenia psa/suki na przegląd należy dokonać na formularzu - http://www.zkwpbielsko.pl/userfiles/file/2020_przeglad_formularz_edytowalny.pdf na e-mail zkwpbielsko@gmail.com. do dnia 26.05.2024 r. 

Opłatę za przegląd  w wysokości 900 zł/rasy polskie 450 zł należy dokonać na konto bankowe Oddziału: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała  34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 ( w wyjątkowych przypadkach opłata może być uiszczona w dniu przeglądu).

Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do RHPR) muszą je uzupełnić, aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną.

Regulamin przeglądów hodowlanych

 

Dane osobowe uczestników, gości będą przetwarzane przez ZKwP w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego ZKwP, w zakładce pn. RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ZKwP telefonicznie: 668 497 313 i/lub drogą e-mail na adres: iodzkwp@zkwp.pl

UWAGA: następne przeglądy hodowlane będą organizowane w razie zgłaszania potrzeb.

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net