menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Przeglądy Hodowlane

SEKRETARIAT

Biuro otwarte dla interesentów:

poniedziałek - czwartek 15:00-19:00

piątek - 10:00-14:00


 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-DOROTA SIKORA

Członek Zarządu-RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

Przeglądy Hodowlane

27.11.2021 r. - sobota, godz.11:00

 

 Zarząd Oddziału Bielsko-Biała organizuje ostatni w tym roku Przegląd Hodowlany dla wszystkich grup FCI 

Sędziowie: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Monika Kuriata-Okarmus, Bogusław Chmiel

 

Miejsce przeglądu - siedziba Oddziału - Sobieskiego 132, Bielsko-Biała

 

 W związku z   ograniczeniami związanymi z  COVID-19 i brakiem możliwości otrzymania ocen z wystaw potrzebnych do uzyskania uprawnień hodowlanych, został wprowadzony Przegląd Hodowlany, na ogólnych zasadach:

1. W dniu przeglądu psy i suki muszą mieć ukończone 15 miesięcy (wpis do rodowodu dla suk po ukończeniu 18 miesięcy).

2. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) aby przystąpić do przeglądu i uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną muszą mieć je wszystkie spełnione.

W dniu przeglądu proszę zgłosić się  z:

1.Książeczką zdrowia/paszport psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

2.Rodowodem (oryginał) - w przypadku możliwości wpisu stałych uporawnień hodowlanych.

3.Potwierdzeniem wpłaty za przegląd.

4.1 pies+1 opiekun (właściciel).

 

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §10 b i §12b). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.

Zgłoszenia psa/suki na przegląd należy dokonać na formularzu - http://www.zkwpbielsko.pl/userfiles/file/2020_przeglad_formularz_edytowalny.pdf na e-mail zkwpbielsko@gmail.com. do dnia 22.10.2021 r. Ze zgłoszeniem/formularzem należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie dodatkowych wymagań hodowlanych wg załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Psy bez tych dokumentów, a dla których są one wymagane nie zostaną wpisane do przeglądu.

Opłatę za przegląd  w wysokości 580 zł/rasy polskie 290 zł należy dokonać na konto bankowe Oddziału: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała  34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 ( w wyjątkowych przypadkach opłata może być uiszczona w dniu przeglądu).

Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi  bez względu na jego wynik.  Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bielsko-Biała. Zapraszamy.

UWAGA: następne przeglądy hodowlane będą organizowane w razie zgłaszania potrzeb.

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net