menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Przeglądy Hodowlane

SEKRETARIAT

Biuro otwarte dla interesantów:

poniedziałek - czwartek 15:00-19:00

piątek - 10:00-14:00


 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-IZABELA NOWAK

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-PIOTR STAROŃ

Członek Zarządu-KAROLINA BIEGUN

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

z-ca Członka Zarządu-Aneta Cisowska

z-ca Członka Zarządu-Małgorzata Flisiuk

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - TOMASZ SITKIEWICZ

Sekretarz - STANISŁAW CZECHOWSKI

Paweł Przeczek - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz -MAŁGORZATA JAKUBAS

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - DAWID BŁOŃSKI


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

Przeglądy Hodowlane

31.05.2023 r. - środa, godz. 16:30

 Zarząd Oddziału Bielsko-Biała organizuje  Przegląd Hodowlany dla wszystkich grup FCI 

Sędziowie: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Monika Kuriata-Okarmus, 

 

Miejsce przeglądu - Ośrodek szkolenia psów, 43-382 Jaworze, Bielska 7

 

 

1. W dniu przeglądu psy i suki muszą mieć ukończone 15 miesięcy (wpis do rodowodu dla suk po ukończeniu 18 miesięcy).

2. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną muszą mieć je wszystkie spełnione.

W dniu przeglądu proszę zgłosić się  z:

1.Książeczką zdrowia/paszport psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

2.Rodowodem (oryginał) - w przypadku możliwości wpisu stałych uporawnień hodowlanych.

 

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §10 b i §12b). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.

Zgłoszenia psa/suki na przegląd należy dokonać na formularzu - http://www.zkwpbielsko.pl/userfiles/file/2020_przeglad_formularz_edytowalny.pdf na e-mail zkwpbielsko@gmail.com. do dnia 27.05.2023 r. Ze zgłoszeniem/formularzem należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie dodatkowych wymagań hodowlanych wg załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Psy bez tych dokumentów, a dla których są one wymagane nie zostaną wpisane do przeglądu.

Opłatę za przegląd  w wysokości 700 zł/rasy polskie 350 zł należy dokonać na konto bankowe Oddziału: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała  34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 ( w wyjątkowych przypadkach opłata może być uiszczona w dniu przeglądu).

Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi  bez względu na jego wynik.  Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bielsko-Biała. Zapraszamy.

Dane osobowe uczestników, gości będą przetwarzane przez ZKwP w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego ZKwP, w zakładce pn. RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ZKwP telefonicznie: 668 497 313 i/lub drogą e-mail na adres: iodzkwp@zkwp.pl

UWAGA: następne przeglądy hodowlane będą organizowane w razie zgłaszania potrzeb.

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net