menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Przeglądy Hodowlane

SEKRETARIAT

Biuro Oddziału otwarte dla interesantów:

Poniedziałek - czwartek 15:00 - 19:00

Piatek - 10:00 - 14:00

 

 Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje w drugą środę miesiąca  - 17:00 -18:30

z-ca Przewodniczącego ds. Organizacyjnych przyjmuje w pierwszy czwartek miesiąca - 16:30 -18:00

z-ca Przewodniczącego ds. Hodowlanych przyjmuje w pierwszy czwartek miesiąca - 17:00 -18:00

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów przyjmuje w drugi czwartek miesiąca - 17:00 -18:00 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-DOROTA SIKORA

Członek Zarządu-RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członek - PIOTR SZAROWICZ

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

Członek - ALEKSANDRA PASKO

Przeglądy Hodowlane

25.10.2020 r. godz.10:00

 Zarząd Oddziału Bielsko-Biała organizuje Przegląd Hodowlany dla

wszystkich grup FCI – 25.10.2020 r.  Jaworze, ul. Bielska 15.

https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B048'20.7%22N+18%C2%B056'32.6%22E/@49.8057427,18.9413017,373m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x4716a08fb8855d7d:0xae63d44217dfbff1!2s43-384+Jaworze!3b1!8m2!3d49.7919321!4d18.9476275!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d49.8057408!4d18.9423957?hl=pl&authuser=0

Sędziowie: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Monika Kuriata-Okarmus, Bogusław Chmiel

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO >>> 

 W związku z   ograniczeniami związanymi z  COVID-19 i brakiem możliwości otrzymania ocen z wystaw potrzebnych do uzyskania uprawnień hodowlanych, został wprowadzony Przegląd Hodowlany, na ogólnych zasadach:

1. W dniu przeglądu psy i suki muszą mieć ukończone 15 miesięcy (wpis do rodowodu dla suk po ukończeniu 18 miesięcy).

2. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) aby przystąpić do przeglądu i uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną muszą mieć je wszystkie spełnione.

W dniu przeglądu proszę zgłosić się  z:

1.Książeczką zdrowia/paszport psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

2.Rodowodem (oryginał).

3.Potwierdzeniem wpłaty za przegląd.

4.1 pies+1 opiekun (właściciel).

Brak któregokolwiek z dokumentów skutkować będzie nie dopuszczeniem do Przeglądu Hodowlanego.

Harmonogram godzinowy dla poszczególnych grup zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.

Zgłoszenia psa/suki na przegląd należy dokonać na formularzu - http://www.zkwpbielsko.pl/userfiles/file/2020_przeglad_formularz_edytowalny.pdf na e-mail zkwpbielsko@gmail.com. do dnia 20.10.2020 r. Ze zgłoszeniem/formularzem należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie dodatkowych wymagań hodowlanych wg załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Psy bez tych dokumentów, a dla których są one wymagane nie zostaną wpisane do przeglądu.

Opłatę za przegląd  w wysokości 580 zł/rasy polskie 290 zł należy dokonać na konto bankowe Oddziału: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała  34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 ( w wyjątkowych przypadkach opłata może być uiszczona w dniu przeglądu).

Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi  bez względu na jego wynik.  Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bielsko-Biała. Zapraszamy.

UWAGA: następne przeglądy hodowlane będą organizowane w razie zgłaszania potrzeb.

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

2020-05-01

„Zasady organizacji przeglądu hodowlanego”

„Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” uchwalone przez Zarząd Główny w dniu 28 kwietnia 2020 r.

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net