menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Oddział

SEKRETARIAT

Czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-19.00
oraz w piątki w godzinach 10.00-14.00

Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje 1- czwartek miesiąca                                                                                  w godzinach od 16.30 do 18.00


Z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych przyjmuje 1-środę miesiąca

w godzinach od 16.30 do 18.00

ZARZĄD ODDZIAŁU

wybrany na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 09 marca 2019 r.

Przewodniczący - TOMASZ SITKIEWICZ 

Sekretarz - RYSZARD WACŁAWIK

Skarbnik - PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych - IZABELA PRZECZEK

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych - DOROTA SIKORA

Członek Zarządu - RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu - BARBARA NOWAK

 

Z-ca Członka Zarządu - Halina Grygierzec

Z-ca Członka Zarządu - Tomasz Kliś

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członek - PIOTR SZAROWICZ

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

Oddział

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 biuro Oddziału będzie nieczynne.


KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo, Drodzy Wystawcy.

W związku z licznymi prośbami osób zainteresowanych uczestnictwem w naszej I Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Wiśle, którzy ze względu na zamieszanie wokół EDS Wels 2019 przeoczyli I termin zgłoszeń, informujemy, że niższa opłata za zgłoszenia obowiązuje do końca II terminu przyjmowania zgłoszeń .

Wystawcom, którzy dokonali wyższych opłat, nadpłata zostanie zwrócona w ciągu 2-3 dni. 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć i uprzedzić, że termin 21.06.2019 jest ostatecznym terminem zgłoszeń, który nie będzie przedłużany.

Nieopłacone w w/w terminie zgłoszenia zostaną usunięte, a psy nie zostaną ujęte w katalogu i nie zostaną dopuszczone do oceny.

 Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej

Statystyka zgłoszeń wg ras na dzień 19.06.2019 r. >>>>>> 

ATTENTION!

Ladies and Gentlemen, Dear Exhibitors.

Due to numerous requests from people interested in participating in our I International Dog Show in Wisła, who due to the confusion around EDS Wels 2019 missed the deadline for submitting applications, we would like to inform you that the lower entrance fee is valid until the end of the second entrance deadline.

For exhibitors who have made higher fees, the overpayment will be refunded within 2-3 days.

At the same time, we would like to point out and warn you that the deadline 21/06/2019 is the deadline for submissions, which will not be extended.

Unpaid applications will be removed within the deadline and dogs will not be included in the catalog and will not be judged.

 Management Board in Bielsko-Biała Branch


 

 

 Szkolenie kynologiczne.

Wykłady prof.dr hab. Wojciecha Niżańskiego o tematyce "Pediatria" 22.06.2019 r. 

Rozpoczecie wykładów godz. 11:00 w sali konferencyjnej Hotelu "Dębowiec", Bielsko-Biała, Al.Armii Krajowej 220.


 

ODDZIAŁOWY RANKING WYSTAWOWY.

W związku z dużym zainteresowaniem rankingiem wystawowym za rok 2018 uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2019r.

W związku z tym ogłoszenie wyników nie odbędzie sie na Walnym Zgromadzeniu członków, tylko podczas 1.Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Wisle w dniu 07.07.2019 r.

Kopie kart ocen z co najmniej czterech wystaw w roku 2018 oraz wypełnioną kartę „Sezon Wystawowy ” można złożyć w bielskim oddziale ZKwP lub wysłać na adres ryszard.waclawik@interia.pl


 

ZMIANY W REGULAMINIE

 Informujemy, że od dnia 01 marca 2019 r. obowiązywać będzie nowy  Regulamin Hodowli Psów Rasowych o (nowa wersja dostępna jest w zakładce REGULAMINY na stronie Zarządu Głównego).
Od dnia 1 marca 2019 rKartę Krycia wykupuje właściciel suki hodowlanej. 

 


  

Uprzejmie informujemy o zmianach dni i godzin dyżurów kierowników sekcji III, V i X Grupy FCI obowiązujących od 03.01.2018 r.

www.zkwpbielsko.pl/kierownicy_sekcji,s44.html


 Informujemy hodowców o obowiązku dostarczania czytelnych kopii certyfikatów championatów Polski i zagranicznych, użytkowości oraz badań lekarskich w związku z poprawną weryfikacją danych celem zamieszczania adekwatnego wpisu do metryk i rodowodów.


 

 ELEKTRONICZNA KOPIA RODOWODU

 

Składając metrykę w Oddziale na realizację rodowodu podaj swój adres mailowy.

 

W dniu wysyłki gotowego rodowodu do Oddziału otrzymasz z biura ZG kopię rodowodu psa/suki na wskazany adres mailowy. 
- w przypadku rodowodu krajowego na adres właściciela psa/suki,
- w przypadku rodowodu eksportowego na adres hodowcy,
- w przypadku rodowodu eksportowego z rejestracją Oddziałową i "właścicielem krajowym" wysyłka na adres mailowy właściciela psa/suki,

W celu uzupełnienia adresu mailowego, prosimy o kontakt z biurem oddziału .

 


  

OPŁATY 

Informujemy, że składka członkowska za rok 2019 wynosi 70 zł. Składkę można opłacać w sekretariacie Oddziału lub na konto: 

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla i inne.

   

 

ZMIANY W STATUCIE ZKwP >>>

 

 

 NUMER NASZEGO KONTA


Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

 

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

 W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

 

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

 

  2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

 Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI OWCZARKÓW NIEMIECKICH

 

UWAGA! Osoby zainteresowane kwalifikacją owczarków niemieckich do Odmiany Długowłosej proszone są o kontakt z Biurem Oddziału lub Kierownikiem Sekcji.

 

 

PIES W PRAWIE, REGULAMINY I INNE PRZEPISY

 

Informacje o odpowiedzialności cywilnej i karnej spoczywającej na właścicielach psów znajdują się tutaj. Pozostałe informacje odnośnie regulaminów i innych przepisów można znaleźć na stronie Zarządu Głównego.

 

 e

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

2019-03-21

pismo Głównego Lekarza Weterynarii

....................................................................................

więcej
2019-03-15

Pomoc przy organizacji wystaw

..............................

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net