menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Profil DNA

SEKRETARIAT

Biuro otwarte dla interesantów:

poniedziałek - czwartek 15:00-19:00

piątek - 10:00-14:00


 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-IZABELA NOWAK

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-PIOTR STAROŃ

Członek Zarządu-KAROLINA BIEGUN

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

z-ca Członka Zarządu-Aneta Cisowska

z-ca Członka Zarządu-Małgorzata Flisiuk

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - TOMASZ SITKIEWICZ

Sekretarz - STANISŁAW CZECHOWSKI

Paweł Przeczek - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz -MAŁGORZATA JAKUBAS

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - DAWID BŁOŃSKI


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

Profil DNA

 Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Druki do pobrania:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
3. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW - pobierz >

Dodatkowe informacje w zakresie badań genetycznych DNA:

 

  1. Laboratorium Genetyki Molekularnej – Balice może potwierdzić i wpisać do bazy DNA – ZKwP zgodność ze standaryzacją ISAG Certyfikatów DNA wydanych przez: VetLab , Laboklin i EVG (Eurovetgene).

 

  1. Certyfikat Potwierdzenia Pochodzenia (jedno lub obustronny) będzie wydawany dla psów, których badanie genetyczne profilu DNA zostały wykonane w LGM w Balicach w cenie wykonania profilu.

W przypadku wykonania badania profilu DNA  w innych laboratoriach zgodnie ze standaryzacją ISAG, LGM w Balicach wprowadzi te wyniki ale za wystawienie  Certyfikatu Potwierdzenia Pochodzenia będzie naliczana standardowa opłata  zgodna z cennikiem LGM w Balicach.

 

  1. Jeżeli rodzice psa mają już badanie genetyczne profilu DNA (Certyfikat) to prosimy o dołączenie certyfikatu do „Zlecenia badania DNA psów”

Uwaga: jeżeli badanie było wykonane w LGM w Balicach wystarczy podać numer badania.

 

  1. Badanie genetyczne profilu DNA nie dotyczy reproduktorów, które uzyskały uprawnienia przed 01.03.2023r.

Uwaga: jeżeli właściciel reproduktora chce uzupełnić jego uprawnienia o  badanie genetyczne profilu DNA – może to zrobić.  GKH zaleca zrobienie profili DNA dla wszystkich aktualnie używanych reproduktorów i suk hodowlanych.

  1. Jeżeli zlecający badanie poda adres płatnika/właściciela to LGM – Balice prześle Certyfikat na wskazany adres.

Uwaga: podanie adresu oddziału macierzystego właściciela psa – ułatwi pracę LGM.

  1. Krew do badań genetycznych profilu DNA pobiera i wysyła lekarz weterynarii – w innych przypadkach materiał nie zostanie przyjęty przez LGM w Balicach!
  1. Jeżeli krew jest pobierana od kilku psów tego samego właściciela to prosimy o przesyłanie do kilku „Protokołów pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA” jednego „Zlecenia badania DNA psów”.
  1. Po wprowadzeniu systemu informatycznego przez ZKwP dotyczącego: DNA, RTG i CZIP oddziały będą miały dostęp do naszej bazy danych.
  1. Certyfikaty, które LGM w Balicach przesyła do oddziałów są własnością właścicieli badanych psów.  Na ich podstawie biuro dokonuje wpisu do rodowodu oraz kopii rodowodu w Oddziale.
  1. Opłata za badanie wynosi 195 zł dla członków ZKwP. Prosimy o nie korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie LGM , nie ma tam możliwości uwzględnienia opłaty 195zł przy każdym (np. jednym badaniu profilu DNA). Nadanie numeru zamówienia nie jest konieczne.     

 

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

2023-09-08

EGZAMINY BH-VT, IBGH, TESTY PSYCHICZNE I PRZEGLĄDY HODOWLANE

Egzaminy, testy, przeglądy hodowlane

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net