menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Wystawy > Krajowa Wystawa Psów Rasowych 2. Grupy FCI

SEKRETARIAT

Czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-19.00
oraz w piątki w godzinach 10.00-14.00

Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje 1- wtorek miesiąca                                                                                  w godzinach od 16.30 do 18.00


Z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych przyjmuje 1- czwartek miesiąca

w godzinach od 16.30 do 18.00

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-DOROTA SIKORA

Członek Zarządu-RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członek - PIOTR SZAROWICZ

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

Krajowa Wystawa Psów Rasowych 2. Grupy FCI

Serdecznie zaprszamy na KWPR 2. Grupy FCI

 Kobiór - 24.08.2019

godz. 10:00-13:00

Plan sędziowania >>>

Wykaz wystawców >>>

 

Miejsce Wystawy: / Place of the Show

GMINNY OŚRODEK SPORTU

ul. Centralna 117

43-210 Kobiór

Plan dojazdu >>>

 

Andrzej Zamoyski

Appenzeller, Berneński pies pasterski, Duży szwajcarski pies pasterski, Entlebucher

Piotr Król

Bokser, Buldog angielski, Bullmastiff, Czarny terier rosyjski, Doberman, Dog argentyński, pinczery, Rottweiler, sznaucery

Anna Rogowska

Pozostałe rasy z grupy 2.FCI

 

Opłaty dla członków ZKwP

Zgłoszenia do

14.08.2019 r.

Pierwszy pies z katalogiem klasa:

młodzieży, pośrednia, otwarta, championów

 

100 PLN

Każdy następny pies klasa:

młodzieży, pośrednia, otwarta, championów

 

90 PLN

Klasa:

młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, psy z tytułem Interchampiona zgłoszone w klasie championów

 

 

50 PLN

Konkurencje dodatkowe:

Najlepsza Para Hodowlana, Najlepsza Grupa Hodowlana

 

40 PLN

 

Entry fees -foreign exhibitors

Entry close:

14.08.2019 r.

First dog – classes:

Junior, Intermediate, Open, Champion

 

30 EUR

Every additional dog – classes:

Junior, Intermediate, Open, Champion

 

25 EUR

Classes:

Minor Puppy, Puppy, Veteran, Interchampion entered in champion class

 

15 EUR

Competitions:

Breeder’s Group, Best Brace

 

10 EUR

Foreign exhibitors.

If you did not paid for your entry by PayU, please use this account to pay your fee:

IBAN: PL 52 1240 6449 1978 0010 7726 5730

Kod (SWIFT): PKOPPLPW

Bank address: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała
 

W przypadku nieopłacenia zgłoszenia do dnia 16.08.2019, nie zostanie ono umieszczone w katalogu, a pies nie zostanie dopuszczony do oceny.

If you do not pay the entry by 16.08.2019, the dog will not be placed in the catalog, and it will not be judged.

UWAGA! Nie przyjmujemy opłat na wystawie.

ATTENTION! We do not accept fees at the exhibition.

Zmiana klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko na pisemną prośbę właściciela psa/suki do dnia 14.08.2019

A change of class or entry withdrawal is possible only at the written request of the owner of the dog / bitch by 14.08.2019

 

Parking – bez opłat / free of charge

Wstęp wolny / Free admission for everyone

Stoiska handlowe - 25 PLN za m2 , e-mail:wystawy.stoiska@gmail.com

Osoby chętne do pomocy w trakcie organizacji i obsługi wystawy proszone są o kontakt z p.Izabelą Przeczek – e-mail: wystawy.zkwpbielsko@gmail.com

Reklamy w katalogu :

- dla hodowców - czarno-biała 80 PLN, kolor 150 PLN

- dla firm – czarno-biała 200 PLN, kolor 400 PLN

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

We kindly remind you that from January 1, 2016. dogs born in Poland after 1 January 2012 will not be admitted to exhibitions with copied ears and / or tails.

Dogs born in countries where a cut ban applies must have ears and / or tails left natural as a condition of acceptance for the exhibition.

Dogs born in countries where there is no cutting ban will be accepted for exhibitions with ears and / or cut and natural tails.

Organizator wystawy. zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

 

Organizing committee of the exhibition reserves the right to change the composition of the judges.

 

 

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net