menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Wystawy > IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - CACIB Wisła

SEKRETARIAT

Biuro otwarte dla interesantów:

poniedziałek - czwartek 15:00-19:00

 


 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-IZABELA NOWAK

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-PIOTR STAROŃ

Członek Zarządu-KAROLINA BIEGUN

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

z-ca Członka Zarządu-Aneta Cisowska

z-ca Członka Zarządu-Małgorzata Flisiuk

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - TOMASZ SITKIEWICZ

Sekretarz - STANISŁAW CZECHOWSKI

Paweł Przeczek - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz -MAŁGORZATA JAKUBAS

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - DAWID BŁOŃSKI


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych - CACIB Wisła

 IV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH – CACIB WISŁA

06.-07.07.2024 r.

 Miejsce Wystawy: / Place of the Show

„JONIDŁO”

Ośrodek Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego

 ul. Wyzwolenia 67

43-460 Wisła 

 

OBSADA SĘDZIOWSKA >>>

OPŁATY

 

Opłaty dla członków ZKwP

 

 

I termin

31.05.2024

 

II termin

21.06.2024

Pierwszy pies

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich – zniżka 50 %.

 

150 PLN

 

 

170 PLN

 

Każdy następny pies tego samego właściciela

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich – zniżka 50 %.

 

140 PLN

 

 

160 PLN

 

Klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, psy z tytułem Interchampiona zgłoszone w klasie championów

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich – zniżka 50 %.

75 PLN

 

 

85 PLN

 

 

Konkurencje: Najlepsza Para Hodowlana, Najlepsza Grupa Hodowlana

50 PLN

Młody prezenter

50 PLN

 

 

 

 

Entry fees -foreign exhibitors

 

 

First entry close

31.05.2024

 

Second entry close

21.06.2024

First dog.

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, Champion

Entry fees for Polish breeds - 50% off

 

35 Euro

 

40 Euro

Each subsequent dog from the same owner

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, Champion

Entry fees for Polish breeds - 50% off

 

30 Euro

 

35 Euro

Classes: Minor Puppy, Puppy, Veteran, Interchampion entered in champion class

 

17,50 Euro

 

 

20 Euro

Competitions:Breeder’s Group, Best Brace

15 Euro

 

Junior handling

15 Euro

 

 

W przypadku nieopłacenia zgłoszenia do dnia 21.06.2024, nie zostanie ono umieszczone w katalogu, a pies nie zostanie dopuszczony do oceny.

If you do not pay the entry by 21.06.2024, the dog will not be placed in the catalog, and it will not be judged.

UWAGA! Nie przyjmujemy opłat na wystawie.

ATTENTION! We do not accept fees at the exhibition.

 

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

 

KATALOG

Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.

Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy.

CATALOG

Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each day of the exhibition, two hours before the start of judging in the rings.

Catalog in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.

It will be available to be picked up on the day of the exhibition.

 

BILETY WSTĘPU / TICKETS

Wstęp wolny / Free admission for everyone

PARKING – 30 PLN / 7 EURO

 

 

Osoby chętne do pomocy przy wystawie - sekretarz, gospodarz - zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: zkwpbielsko@gmail.com

Stoiska handlowe - 100 PLN za mb , e-mail: wystawy.stoiska@gmail.com

Reklamy w katalogu :

- dla hodowców - czarno-biała 80 PLN, kolor 150 PLN

- dla firm – czarno-biała 200 PLN, kolor 400 PLN

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

We kindly remind you that from January 1, 2016. dogs born in Poland after 1 January 2012 will not be admitted to exhibitions with copied ears and / or tails.

Dogs born in countries where a cut ban applies must have ears and / or tails left natural as a condition of acceptance for the exhibition.

Dogs born in countries where there is no cutting ban will be accepted for exhibitions with ears and / or cut and natural tails.

 

Organizator wystawy zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

Organizing committee of the exhibition reserves the right to change the composition of the judges.

 

Dane osobowe uczestników, gości będą przetwarzane przez ZKwP w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego ZKwP, w zakładce pn. RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ZKwP telefonicznie: 668 497 313 i/lub drogą e-mail na adres: iodzkwp@zkwp.pl

https://www.zkwp.pl/klauzule/Klauzula_informacyjna_wystawa_kurs_wyklad.pdf

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net