menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: >

SEKRETARIAT

Czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-19.00
oraz w piątki w godzinach 10.00-14.00

Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje 1- czwartek miesiąca                                                                                  w godzinach od 16.30 do 18.00


Z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych przyjmuje 1-środę miesiąca

w godzinach od 16.30 do 18.00

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący - TOMASZ SITKIEWICZ 
Członek zarządu , z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych - IZABELA PRZECZEK
Członek zarządu , z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych - RAFAŁ MALEC
Sekretarz - MONIKA DAWID
Skarbnik - PIOTR ITZELI


Z-ca Członka Zarządu - EWA GODULA
Z-ca Członka Zarządu - HENRYK DRESZER

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - ANDRZEJ KOWOL

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA


Członek - RYSZARD SIWIEC

Członek - DOBROCHNA HARĘŻLAK

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW SZCZYPIŃSKI
Sekretarz - EWA BRZASK - MAKIEŁA 

Członek - PAULINA DUDA
Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - KATARZYNA ZACZEK


Rzecznik dyscyplinarny - ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - EWA GODULA

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

Oddział

 Informujemy, że uległa zmianie data egzaminu na asystenta kynologicznego.

Egzamin odbędzie się w niedziele 02 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby, które chcą podejść do egzaminu na asystenta kynologicznego winny :

1.Złożyć do Zarządu Oddziału wniosek o dopuszczenie do egzaminu asystenckiego z określeniem wybranej specjalności. (zgodnie z „Wykazem i zakresem specjalności sędziów i asystentów.”)

2. Do wniosku dołączyć kopię świadectwa co najmniej średniego wykształcenia

3. Członkowie innych Oddziałów niż Bielsko-Biała muszą dołączyć opinię Zarządu macierzystego Oddziału o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim i aktywnej działalności na rzecz Oddziału oraz zgodę na udział w kursie asystenckim i podejście do egzaminu organizowanym przez inny Oddział.

4. Poświadczenie opłaty bieżącej składki członkowskiej oraz opłaty za egzamin.

Opłata za egzamin wynosi 70 zł


 

Prosimy o wypełnianie załącznika do rodowodów eksportowych komputerowo Pismo odręczne jest mało czytelne. Przyjmując metrykę Oddział będzie porównywać dane adresowe na dokumencie z tymi, które hodowca umieścił w załączniku do rodowodów eksportowych.  

 

W przypadku braku wypełnionego komputerowo załącznika lub rozbieżności danych znajdujących się na nim i metryce, Oddział nie przyjmie dokumentu do wyrobienia rodowodu eksportowego. 

załącznik do rodowodów exportowych >>> 

 


 

 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

 

 

( wybór delegatów na zjazd delegatów ) 

11 marzec 2017 r.

 

 

Dnia 11 marca 2017 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Członków ZKwP naszego oddziału - wybór delegatów na zjazd  delegatów.

Walne Zgromadzenie odbędzie się:

Urząd Celny w Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 32, 43-382 Bielsko-Biała

Zapraszamy do udziału w zebraniu wszystkich naszych członków, którzy opłacili składkę
za bieżący rok.

Osoby, które opłacą składkę przelewem bankowym do 10 marca prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest dostępny do wglądu w biurze Oddziału.

 

Dzienny porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

 

 

ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE RANKINGIEM OSOBY, KTÓRE MAJĄ PRZYGOTOWANĄ DOKUMENTACJĘ ZA 2016 PROSIMY O PRZESŁANIE NA E-MAIL: rankingzkwpbielsko@wp.pl, LUB SKŁADANIE W NASZYM ODDZIALE DO 15 MARCA 2017 r.

 


 

Zarząd Główny podjął uchwałę, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych punkt IV i V - wśród wymaganych trzech ocen z wystaw - jedna musi pochodzić z wystawy organizowanej w

Polsce. Nie dotyczy to psów/suk sprowadzonych już z uprawnieniami hodowlanymi z zagranicy i zarejestrowanych w ZKwP.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.03.2017.
 

Przyjęto, iż od 1 stycznia 2017 roku Oddział Płock będzie prowadził bazę KW dla Polskiego Spaniela Myśliwskiego dla wszystkich psów tej rasy zarejestrowanych w Oddziałach ZKwP. 

Plenum zatwierdziło 2 nowych lekarzy radiologów dr Pawła Benkowkiego z Gdyni i dr Macieja Malca praktykującego w Tczewie, którzy trafią na listę lekarzy weterynarii uprawnionych przez ZKwP do odczytu zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.

 


 

OPŁATY 

Informujemy, że składka członkowska za rok 2017 wynosi 70 zł. Składkę można opłacać w sekretariacie Oddziału lub na konto: 

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla i inne.

 


  

KURS NA ASYSTENTA KYNOLOGICZNEGO 

BIELSKO-BIAŁA 2016/2017

 

 1. Data rozpoczęcia kursu: 17-18 grudnia 2016r.

 1. Miejsce: Urząd Celny w Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 32, 43-382 Bielsko-Biała

 1. Kalendarium:

Przewidzianych jest 6 spotkań weekendowych:

17-18 grudnia 2016,

07-08 stycznia 2017,

28-29 stycznia 2017,

11-12 lutego2017,

25-26 lutego 2017,

01-02 kwietnia 2017.

 1. Wykładowcy:

  1. Katarzyna Fiszdon - genetyka;
  2. Krystyna Opara, Janusz Opara – historia, regulamin, nazewnictwo, systematyka, praca w ringu
  3. Anna Rusinowska – weterynaria, anatomia, fizjologia, rozród
  4. Małgorzata Supronowicz, Tomasz Borkowski – grupy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
  5. Krystyna Opara, Janusz Opara – grupy 5, 9 i 1
  6. Leszek Salamon – próby pracy, psy użytkowe, psy myśliwskie
 1. Opłaty: członkowie oddziału Bielsko-Biała 300 PLN, członkowie innych Oddziałów 400 PLN.

Uwaga – cena kursu nie obejmuje ceny egzaminu, który wynosić będzie 70 zł.

 1. Osoby spoza oddziału Bielsko-Biała, uczestniczące w kursie i chcące podejść do egzaminu, powinny dostarczyć opinie o swojej osobie z macierzystego oddziału oraz zgodę na podejście do egzaminu asystenckiego.

 1. Wszyscy uczestnicy kursu asystenckiego muszą mieć opłaconą składkę członkowska na rok 2016.

 1. Warunkiem ostatecznego przyjęcia na listę uczestników jest dokonanie opłaty za kurs na konto bankowe: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 do dnia 15 listopada 2016r. oraz odesłanie informacji o dotychczasowych dokonaniach w kynologii na adres mailowy Oddziału – zkwpbielsko@gmail.com (załącznik nr 1). W tytule przelewu prosimy również podać wybraną specjalność.

 

 Załącznik do pobrania >>>

 § 53 W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy Regulaminu Sędziów Wystawowych FCI (FCI Regulations for Show Judges).

6. WYKAZ I ZAKRES SPECJALNOŚCI SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW A.

SPECJALNOŚCI WYSTAWOWE

Specjalność 1A Grupa I – tylko owczarki niemieckie

Specjalność 1B Grupa I (z wyłączeniem owczarków niemieckich)

Specjalność 2A Grupa II sekcja 1 – pinczery, sznaucery, czarny terier rosyjski

Specjalność 2B Grupa II sekcja 2, podsekcja 2.1 – molosy typu dogowatego

Specjalność 2C Grupa II sekcja 2, podsekcja 2.2 – molosy typu górskiego i sekcja 3 szwajcarskie psy pasterskie

Specjalność 3A Grupa III sekcja 1, 2 i 4 – teriery z wyłączeniem typu bull

Specjalność 3B Grupa III sekcja 3 – teriery typu bull

Specjalność 4 Grupa IV – jamniki

Specjalność 5 Grupa V – szpice i psy w typie pierwotnym

Specjalność 6 Grupa VI – psy gończe i rasy pokrewne

Specjalność 7 Grupa VII – wyżły

Specjalność 8 Grupa VIII – aportery, płochacze i psy dowodne

Specjalność 9A Grupa IX, sekcja 1, 2, 3, 6, 7, 9 i 10 – psy ozdobne i do towarzystwa z wyłączeniem ras azjatyckich i molosów małego formatu.

Specjalność 9B Grupa IX, sekcja 4, 5, 8 i 11 – psy ozdobne i do towarzystwa: rasy azjatyckie i molosy małego formatu

Specjalność 10 Grupa X – charty

Specjalność 11 Jedna rasa

Specjalność 12 Kilka ras z jednej specjalności

Specjalność 12A Rasy polskie B.

SPECJALNOŚCI UŻYTKOWE

Specjalność 13A Praca psów myśliwskich - próby i konkursy pracy wyżłów i psów myśliwskich małych ras pracujących w polu oraz konkursy A, B i C retrieverów

Specjalność 13B Praca psów myśliwskich - próby i konkursy pracy dzikarzy, norowców (również konkursy łączone), tropowców, posokowców i gończych

Specjalność 14 Praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH.

Specjalność 15 Praca psów towarzyszących

Specjalność 16 Wyścigi chartów

Specjalność 17 Wyścigi psich zaprzęgów

Specjalność 18 Praca psów towarzyszących i ratowniczych

Specjalność 19 Młody Prezenter

Specjalność 20 Obedience

Specjalność 21 Praca psów pasterskich i zaganiających

Specjalność 22 Agility

Specjalność 23 PT i obedience

Specjalność 24 Licencjonowanie psów hodowlanych

  


 

 

  Zgodnie z "Regulaminem Hodowlanym" dział VI, §16 pkt 1 G: "Hodowca ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić (...) kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt" - prosimy o przekazywanie informacji poprzez wypełnienie poniższego formularza i przesłanie drogą elektroniczną na adres:

zkwpbielsko@gmail.com

do pobrania >>>

 

 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY PSA , wzór >>> 

 

 

ZMIANY W REGULAMINIE

 Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiły zmiany m.in. w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych oraz Regulaminie Wystaw Psów Rasowych (nowe wersje dostępne są w zakładce REGULAMINY na stronie Zarządu Głównego).
Od dnia 1 stycznia 2014 r. Kartę Krycia wykupuje właściciel reproduktora

 

 NUMER NASZEGO KONTA


Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

 

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

 W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

 

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

 

  2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

 Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI OWCZARKÓW NIEMIECKICH

 

UWAGA! Osoby zainteresowane kwalifikacją owczarków niemieckich do Odmiany Długowłosej proszone są o kontakt z Biurem Oddziału lub Kierownikiem Sekcji.

 

 

PIES W PRAWIE, REGULAMINY I INNE PRZEPISY

 

Informacje o odpowiedzialności cywilnej i karnej spoczywającej na właścicielach psów znajdują się tutaj. Pozostałe informacje odnośnie regulaminów i innych przepisów można znaleźć na stronie Zarządu Głównego.

 

 

 
 

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

2017-01-02

SKŁADKA CZŁONKOWSKA i OPŁATY

Składka członkowska za rok 2017 wynosi 70 zł.

więcej
2016-12-14

Oddziałowy Ranking Wystawowy

za rok 2017

więcej
2013-04-01

CHAMPIONY ODDZIAŁU

Warunkiem umieszczenia championa ...

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net