menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Wystawy > 46. Beskidzka Wystawa Psów Rasowych

SEKRETARIAT

Czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-19.00
oraz w piątki w godzinach 10.00-14.00

Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje 1- czwartek miesiąca                                                                                  w godzinach od 16.30 do 18.00


Z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych przyjmuje 1-środę miesiąca

w godzinach od 16.30 do 18.00

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący - TOMASZ SITKIEWICZ 
Członek zarządu , z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych - IZABELA PRZECZEK
Członek zarządu , z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych - RAFAŁ MALEC
Sekretarz - RYSZARD WACŁAWIK
Skarbnik - PIOTR ITZELI

Z-ca Członka Zarządu - Dorota Sikora

Z-ca Członka Zarządu - Jarosław Płoskonka

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - ANDRZEJ KOWOL

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA


Członek - RYSZARD SIWIEC

Członek - DOBROCHNA HARĘŻLAK

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW SZCZYPIŃSKI
Sekretarz - EWA BRZASK - MAKIEŁA 

Członek - PAULINA DUDA
Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - KATARZYNA ZACZEK


Rzecznik dyscyplinarny - KAZIMIERZ KŁAPTOCZ

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członek - PIOTR SZAROWICZ

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

46. Beskidzka Wystawa Psów Rasowych

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na

46. BESKIDZKĄ WYSTAWĘ PSÓW RASOWYCH

01.07.2018 r.

w Wiśle 

 

Obsada sędziowska / Judges

 

 

 

Opłaty dla członków ZKwP

1. termin -

do 10.06.2018

2. termin –

do 19.06.2018

1 wystawa

2 wystawy

1 wystawa

2 wystawy

Pierwszy pies z katalogiem

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich - zniżka 50 %.

 

100 PLN

50 PLN

 

180 PLN

90 PLN

 

100 PLN

50 PLN

 

200 PLN

100 PLN

Każdy następny pies

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich - zniżka 50 %.

 

90 PLN

45 PLN

 

160 PLN

80 PLN

 

90 PLN

45 PLN

 

180 PLN

90 PLN

Klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, psy z tytułem Interchampiona zgłoszone w klasie championów

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich - zniżka 50 %.

 

50 PLN

25 PLN

 

80 PLN

40 PLN

 

50 PLN

25 PLN

 

100 PLN

50 PLN

Konkurencje: Najlepsza Para Hodowlana, Najlepsza Grupa Hodowlana

 40 PLN

 60 PLN

 40 PLN

 80 PLN

Młody Prezenter

40 PLN

60 PLN

40 PLN

80 PLN

Członkowie ZKwP.

Zgłoszenia nie opłacone podczas rejestracji przez system PayU można opłacić przelewem na konto:

34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 

 

 

 

Entry fees -foreign exhibitors

1. entry close - 10.06.2018

2. entry close - 19.06.2018

1 show

2 shows

1 show

2 shows

First dog.

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, Champion

 

30 EUR

 

50 EUR

 

30 EUR

 

60 EUR

Every additional dog.

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, Champion

 

25 EUR

 

40 EUR

 

25 EUR

 

50 EUR

Classes: Minor Puppy, Puppy, Veteran

15 EUR

20 EUR

15 EUR

30 EUR

Competitions: Breeder’s Group, Best Brace

10 EUR

15 EUR

10 EUR

20 EUR

Junior handling

10 EUR

15 EUR

10 EUR

20 EUR

Foreign exhibitors.

If you did not paid for your entry by PayU, please use this account to pay your fee:

IBAN: PL 52 1240 6449 1978 0010 7726 5730

Kod (SWIFT): PKOPPLPW

 

Bank address: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała

 

W przypadku nieopłacenia zgłoszenia do dnia 19.06.2018, nie zostanie ono umieszczone w katalogu, a pies nie zostanie dopuszczony do oceny.

If you do not pay the entry by 19.06.2018, the dog will not be placed in the catalog, and it will not be judged.

UWAGA! Nie przyjmujemy opłat na wystawie.

ATTENTION! We do not accept fees at the exhibition.

Zmiana klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko na pisemną prośbę właściciela psa/suki do dnia 19.06.2018

A change of class or  entry withdrawal  is possible only at the written request of the owner of the dog / bitch by 19.06.2018

  

 

Parking – 20 PLN / Parking 20 PLN polish currency only

 Bilety wstępu: 

  •  10 PLN - dorośli / adults – 10 PLN

  •  5 PLN - młodzież szkolna, studenci, emeryci / school students, students, pensioners – 5 PLN

  •  dzieci do lat 6 - wstęp wolny / kids up to 6 years old – free of charge

Stoiska handlowe - 50 PLN za m2 , e-mail: wystawy.stoiska@gmail.com

Osoby chętne do pomocy przy organizacji wystawy, asystenci, sekretarze, gospodarze ringowi, e-mail: wystawy.zkwpbielsko@gmail.com 

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. 

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.  

 

Organizator wystawy. zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

 

Miejsce Wystawy: / Place of the Show

„JONIDŁO”

Ośrodek Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego

 ul. Wyzwolenia 67

43-460 Wisła 

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net