menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: > Wystawy > 1. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych CACIB Wisła 2019

SEKRETARIAT

Czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-19.00
oraz w piątki w godzinach 10.00-14.00

Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje 1- czwartek miesiąca                                                                                  w godzinach od 16.30 do 18.00


Z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych przyjmuje 1-środę miesiąca

w godzinach od 16.30 do 18.00

ZARZĄD ODDZIAŁU

wybrany na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 09 marca 2019 r.

Przewodniczący - TOMASZ SITKIEWICZ 

Sekretarz - RYSZARD WACŁAWIK

Skarbnik - PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych - IZABELA PRZECZEK

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych - DOROTA SIKORA

Członek Zarządu - RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu - BARBARA NOWAK

 

Z-ca Członka Zarządu - Halina Grygierzec

Z-ca Członka Zarządu - Tomasz Kliś

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członek - PIOTR SZAROWICZ

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

1. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych CACIB Wisła 2019

 Serdecznie zapraszamy Państwa na

1. Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych, CACIB WISŁA

05-07.07.2019 r.

 

Obsada sędziowska / Judges >>>>>>

Statystyka zgłoszeń wg ras na dzień 19.06.2019 r. >>>>>>

Uwaga zmiana sędziego !

z powodu nieobecności sędziego Andrzeja Kaźmierskiego psy będą oceniane przez :

piatek , sobota - Adam Ostrowski

niedziela - Małgorzata Supronowicz i Piotr Król

 

Miejsce Wystawy: / Place of the Show

START Wisła

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich sp. z o.o.

43-460 Wisła, ul. Olimpijska 1

https://www.google.pl/maps/place/Start+Wis%C5%81A+O%C5%9Brodek+Przygotowa%C5%84+Paraolimpijskich+sp.+z+o.o./@49.6533759,18.8620793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471419b36e61afb9:0xa3987482fb497144!8m2!3d49.6533759!4d18.864268?hl=pl

 

Opłaty dla członków ZkwP

 

1 termin

 

do 14.06.2019

2 TERMIN

 

do 21.06.2019

Pierwszy pies z katalogiem

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

 

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich - zniżka 50 %.

 

120 PLN

 

60 PLN

 

150 PLN 120PLN

 

150 PLN  60PLN

Każdy następny pies

klasa: młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

 

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich - zniżka 50 %.

 

110 PLN

 

55 PLN

 

150 PLN 110 PLN

 

150 PLN 55 PLN

Klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, psy z tytułem Interchampiona zgłoszone w klasie championów

 

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich - zniżka 50 %.

 

60 PLN

 

30 PLN

 

150 PLN 60 PLN

 

150 PLN 30 PLN

Konkurencje: Najlepsza Para Hodowlana, Najlepsza Grupa Hodowlana

 

40 PLN

 

150 PLN 40 PLN

Młody Prezenter

40 PLN

150 PLN 40 PLN

 

 

Entry fees -foreign exhibitors

 

1 entry close

 

 14.06.2019

2 ENTRY CLOSE

 

 21.06.2019

First dog

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, Champion

 

50 EUR

 

65 EUR 50 EUR

Every additional dog

Classes: Junior, Intermediate, Open, Working, Champion

 

40 EUR

 

65 EUR 40 EUR

Classes: Minor Puppy, Puppy, Veteran, Interchampion entered in champion class

 

25 EUR

 

65 EUR 25 EUR

Competitions: Breeder’s Group, Best Brace

20 EUR

65 EUR 20 EUR

Junior Handling

20 EUR

65 EUR 20 EUR

 

Foreign exhibitors.

If you did not paid for your entry by PayU, please use this account to pay your fee:

IBAN: PL 52 1240 6449 1978 0010 7726 5730

Kod (SWIFT): PKOPPLPW

Bank address: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała

 

KATALOG

Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.

Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 20 zł.

CATALOG

Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.

Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.

They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR. 

 

* W przypadku nieopłacenia zgłoszenia do dnia 21.06.2019, nie zostanie ono umieszczone w katalogu, a pies nie zostanie dopuszczony do oceny.

* If you do not pay the entry by 21.06.2019, the dog will not be placed in the catalog, and it will not be judged.

* UWAGA! Nie przyjmujemy opłat na wystawie.

* ATTENTION! We do not accept fees at the exhibition.

* Zmiana klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko na pisemną prośbę właściciela psa/suki do dnia 21.06.2019

* A change of class or  entry withdrawal  is possible only at the written request of the owner of the dog / bitch by 21.06.2019

*  Bilety wstępu:

                    10 PLN - dorośli / adults – 10 PLN

                    5 PLN - młodzież szkolna, studenci, emeryci / school students, students, pensioners – 5 PLN

                    dzieci do lat 6 - wstęp wolny / kids up to 6 years old – free of charge

* Stoiska handlowe - 50 PLN za m2 , e-mail: wystawy.stoiska@gmail.com

* Reklamy w katalogu :

                    dla hodowców - czarno-biała 80 PLN, kolor 150 PLN

                    dla firm – czarno-biała 200 PLN, kolor 400 PLN

 

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi. 

 

We kindly remind you that from January 1, 2016. dogs born in Poland after 1 January 2012 will not be admitted to exhibitions with copied ears and / or tails.

Dogs born in countries where a cut ban applies must have ears and / or tails left natural as a condition of acceptance for the exhibition.

Dogs born in countries where there is no cutting ban will be accepted for exhibitions with ears and / or cut and natural tails.

 

Organizator wystawy. zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

Organizing committee of the exhibition reserves the right to change the composition of the judges.

 

 

Wszystkie osoby chętne do pomocy przy organizacji wystaw naszego Oddziału, asystentów, sekretarzy i gospodarzy ringowych, prosimy o zgłoszenia na adres : izipol@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu - IZABELA PRZECZEK

  

 

 

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net