menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: >

SEKRETARIAT

Biuro otwarte dla interesentów:

poniedziałek - czwartek 15:00-19:00

piątek - 10:00-14:00


 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-DOROTA SIKORA

Członek Zarządu-RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

Oddział

24.10.2021 r. - niedziela, godz.11:00

 Zarząd Oddziału Bielsko-Biała organizuje Przegląd Hodowlany dla

wszystkich grup FCI 

Sędziowie: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Monika Kuriata-Okarmus, Bogusław Chmiel

 

Miejsce przeglądu - Ośrodek szkolenia psów, Bielska 5, 43-384 Jaworze (obok Auto części Kowal)

https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B048'21.5%22N+18%C2%B056'32.6%22E/@49.8059579,18.9418368,187m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d49.8059573!4d18.9423842?hl=pl

 

 W związku z   ograniczeniami związanymi z  COVID-19 i brakiem możliwości otrzymania ocen z wystaw potrzebnych do uzyskania uprawnień hodowlanych, został wprowadzony Przegląd Hodowlany, na ogólnych zasadach:

1. W dniu przeglądu psy i suki muszą mieć ukończone 15 miesięcy (wpis do rodowodu dla suk po ukończeniu 18 miesięcy).

2. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) aby przystąpić do przeglądu i uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną muszą mieć je wszystkie spełnione.

W dniu przeglądu proszę zgłosić się  z:

1.Książeczką zdrowia/paszport psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

2.Rodowodem (oryginał) - w przypadku możliwości wpisu stałych uporawnień hodowlanych.

3.Potwierdzeniem wpłaty za przegląd.

4.1 pies+1 opiekun (właściciel).

 

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §10 b i §12b). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.

Zgłoszenia psa/suki na przegląd należy dokonać na formularzu - http://www.zkwpbielsko.pl/userfiles/file/2020_przeglad_formularz_edytowalny.pdf na e-mail zkwpbielsko@gmail.com. do dnia 18.10.2021 r. Ze zgłoszeniem/formularzem należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie dodatkowych wymagań hodowlanych wg załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Psy bez tych dokumentów, a dla których są one wymagane nie zostaną wpisane do przeglądu.

Opłatę za przegląd  w wysokości 580 zł/rasy polskie 290 zł należy dokonać na konto bankowe Oddziału: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała  34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 ( w wyjątkowych przypadkach opłata może być uiszczona w dniu przeglądu).

Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi  bez względu na jego wynik.  Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bielsko-Biała. Zapraszamy.

UWAGA: następne przeglądy hodowlane będą organizowane w razie zgłaszania potrzeb.


 

Seminarium dla kandydatów na instruktorów szkolenia psów oraz pozorantów zakończone egzaminem. Więcej informacji >>>

 


 

Wyniki Oddziałowego Rankingu Wystawowego 2020 >>>

 


 
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną przedłużającą się również w naszym kraju z przykrością informujemy o odwołaniu w dniach 02-04.07.2021 r. II Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Wiśle.

 

 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem otrzymania metryk oraz innych dokumentów (np. karta krycia, rodowód itd.) jest przedstawienie dokonania przelewu lub opłaty gotówką w biurze oddziału. Brak potwierdzenia i brak wpłaty skutkował będzie niewydaniem dokumentów.

Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane - kto i za co dokonał wpłaty (rodzaj towaru). Przykładowo "karta krycia 1x, karta miotu 1x, metryki 6x, Janina Kowalska". Brak takiego opisu spowoduje, że wpłacający będzie musiał wysłać mailem oficjalne sprostowanie do przelewu (wymogi księgowości).

Nasze konto:

Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 

 

 

 


 

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 01.01.2021 r. zostało wprowadzone  obowiązkowe znakowanie mikroczipem wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję; w rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa. 


 

Uprzejmie informujemy, że składka członkowska za rok 2021 nie uległa zmianie i wynosi 70 zł.

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla i inne imprezy kynologiczne organizowane przez ZKwP.

Jednocześnie informujemy, że osoby z nieopłaconą składką za rok 2020 zostaną usunięte z pocztu członków ZKwP z dniem 31.01.2021 r. Ponowne korzystanie z praw członka będzie możliwe po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu wpisowego i składki na bieżący rok. 

 

 


Zmiana Regulaminu Wystaw Psów Rasowych w części dotyczącej wymagań do uzyskania tytułu Młodzieżowy Champion Polski, wprowadzając zasadę, że jeden z tytułów Zwycięzca Młodzieży może być zastąpiony wnioskiem CWC uzyskanym w klasie pośredniej. Więcej >>>>

 

 


  

Komunikaty

1. Tymczasowa procedura wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia odbioru miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2.

Hodowca wypełnia WNIOSEK, na podstawie którego oddział wydaje metryki. Metryki mają adnotację: "Metryka wydana bez przeglądu miotu". Do wniosku muszą być załączone inne wymagane dokumenty – karta krycia, karta miotu, potwierdzenie znakowania. Wniosek do pobrania.

2. W sytuacji, kiedy pies/suka nie spełnia wymogów hodowlanych (np. brak wystaw) ich właściciel może złożyć wniosek do OKH o zgodę na krycie lub zgodę na miot. Wniosek do pobrania.

 

 


 

 

  

 
 

Informujemy hodowców o obowiązku dostarczania czytelnych kopii certyfikatów championatów Polski i zagranicznych, użytkowości oraz badań lekarskich w związku z poprawną weryfikacją danych celem zamieszczania adekwatnego wpisu do metryk i rodowodów.


 

 ELEKTRONICZNA KOPIA RODOWODU

 

Składając metrykę w Oddziale na realizację rodowodu podaj swój adres mailowy.

 

W dniu wysyłki gotowego rodowodu do Oddziału otrzymasz z biura ZG kopię rodowodu psa/suki na wskazany adres mailowy. 
- w przypadku rodowodu krajowego na adres właściciela psa/suki,
- w przypadku rodowodu eksportowego na adres hodowcy,
- w przypadku rodowodu eksportowego z rejestracją Oddziałową i "właścicielem krajowym" wysyłka na adres mailowy właściciela psa/suki,

W celu uzupełnienia adresu mailowego, prosimy o kontakt z biurem oddziału .

 


  

OPŁATY 

Informujemy, że składka członkowska za rok 2021 wynosi 70 zł. Składkę można opłacać w sekretariacie Oddziału lub na konto: 

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla i inne.

    

 

 NUMER NASZEGO KONTA


Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

 

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

 W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

 

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

 

  2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

 Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI OWCZARKÓW NIEMIECKICH

 

UWAGA! Osoby zainteresowane kwalifikacją owczarków niemieckich do Odmiany Długowłosej proszone są o kontakt z Biurem Oddziału lub Kierownikiem Sekcji.

 

 

PIES W PRAWIE, REGULAMINY I INNE PRZEPISY

 

Informacje o odpowiedzialności cywilnej i karnej spoczywającej na właścicielach psów znajdują się tutaj. Pozostałe informacje odnośnie regulaminów i innych przepisów można znaleźć na stronie Zarządu Głównego.

 

 e

 
 

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net