menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: >

SEKRETARIAT

Biuro otwarte dla interesantów:

poniedziałek - czwartek 15:00-19:00

 


 

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-IZABELA NOWAK

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-PIOTR STAROŃ

Członek Zarządu-KAROLINA BIEGUN

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

z-ca Członka Zarządu-Aneta Cisowska

z-ca Członka Zarządu-Małgorzata Flisiuk

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - TOMASZ SITKIEWICZ

Sekretarz - STANISŁAW CZECHOWSKI

Paweł Przeczek - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz -MAŁGORZATA JAKUBAS

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - DAWID BŁOŃSKI


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członkowie:

PIOTR SZAROWICZ

GERARD ADAMCZYK

STANISŁAW CZECHOWSKI 

PAWEŁ PRZECZEK 

ALEKSANDRA PASKO

MAŁGORZATA JAKUBAS

ANGELIKA STRYCKA

 

Oddział

 

 Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Tropowców - 17.03.2024 r. Strzelnica Myśliwska Chybie

 


 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

16.03.2024 r.

Uchwałą Zarządu ZKwP Oddział w Bielsku-Białej z dnia 07.02.2024 r., na mocy Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału w Bielsku-Białej.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 16.03.2024 r. o godzinie 10:00.

Adres: Sala konferencyjna Hotel Dębowiec, Al. Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała.

Prawo do głosowania mają  pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny

staż w Związku z opłaconą składką za rok 2024.

Osoby, które opłacą składkę przelewem po 10.03.2024 r. prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest dostępny do wglądu w biurze Oddziału.

 

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że w dniu Walnego Zgromadzenia składki nie będą przyjmowane.

ZAPRASZAMY. 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności:

- Zarządu Oddziału,

- Oddziałowej Komisji Hodowlanej

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium  Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

14. Wolne wnioski.

15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów. 

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


 

Zapraszamy do zgłaszania psów do Oddziałowego Rankingu Wystawowego.

Info w  zakładce "Aktualności" >>>


Informujemy, że wysokość składki członkowskiej na 2024 rok pozostaje bez zmian i wynosić będzie 100 złotych.


28.02.2024 r. - środa, godz. 15:30

 Zarząd Oddziału Bielsko-Biała organizuje  Przegląd Hodowlany dla wszystkich grup FCI-ostatni przegląd w starej cenie-700 zł., rasy polskie 350 zł.

Sędzia Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, Monika Kuriata-Okarmus 

Miejsce przeglądu -siedziba Oddziału, Bielsko-Biała, Sobieskiego 132

Więcej informacji >>>

 


 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość umówienia się na indywidualny przegląd hodowlany dla poszczególnych grup:

II Grupa FCI - sekcja sznaucery i pinczery

IV Grupa FCI - Jamniki

V Grupa FCI  - Szpice i psy w typie pierwotnym

VI Grupa FCI - Psy gończe i rasy pokrewne

VII Grupa FCI - Wyżły

VIII Grupa FCI - Aportery, płochacze i psy dowodne

IX Grupa FCI - sekcja 4, 5, 8, 11 

X Grupa FCI

Rasy nieuznane przez FCI


 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem otrzymania metryk oraz innych dokumentów (np. karta krycia, rodowód itp.) jest przedstawienie potwierdzenia dokonania przelewu lub opłata gotówką w biurze oddziału. Brak potwierdzenia i brak wpłaty skutkował będzie niewydaniem dokumentów.

Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane - kto i za co dokonał wpłaty. Przykładowo "karta krycia 1x, karta miotu 1x, metryki 6x, Janina Kowalska". Brak takiego opisu spowoduje, że wpłacający będzie musiał wysłać mailem oficjalne sprostowanie do przelewu (wymogi księgowości).

Nasze konto:
 
Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 

 

UWAGA !!! ZMIANA CZASU PRACY BIURA ODDZIAŁU.

Od dnia 16.10.2023 r. do odwołania biuro oddziału będzie pracowało od poniedziałku do czwartku od godz.15:00 do 19:00. Piątek będzie dniem wewnętrznym - biuro będzie nieczynne dla interesantów. 

 


 

UWAGA !!!

z od dnia 01.08.2023 r. wchodzi w życie nowy Regulam Hodowli Psów Rasowych.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. >>>

 


 

Uwaga! Ważna informacja z Zarządu Głównego !

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych członów uprzejmie informujemy, że na stronie ZG ZKwP została uruchomiona nowa aplikacja pod nazwą BAZA SZCZENIĄT DO SPRZEDAŻY.

Jak zamieścić swoje ogłoszenie?

Ogłoszenia będą dodawane w systemie e-zkwp.pl przez hodowców natomiast zostaną opublikowane na stronie ZG ZKwP dopiero w momencie zatwierdzenia ogłoszenia przez Oddział.

 

Po zatwierdzeniu ogłoszenia zostanie ono automatycznie opublikowane na stronie ZG ZKwP i będzie tam widoczne przez okres 3 miesięcy od daty wprowadzenia do systemu (nie od daty zatwierdzenia) lub do czasu jego usunięcia przez hodowcę lub administratora systemu."


 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych rozdz. VI §14, pkt.2 h hodowca ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim oddziale o urodzeniu się szczeniąt. 


  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności zgłaszania i rejestracji hodowli psów w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 84 ust 1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r.


 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że warunkiem otrzymania metryk oraz innych dokumentów (np. karta krycia, rodowód itp.) jest przedstawienie potwierdzenia dokonania przelewu lub opłata gotówką w biurze oddziału. Brak potwierdzenia i brak wpłaty skutkował będzie niewydaniem dokumentów.

Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane - kto i za co dokonał wpłaty (rodzaj towaru). Przykładowo "karta krycia 1x, karta miotu 1x, metryki 6x, Janina Kowalska". Brak takiego opisu spowoduje, że wpłacający będzie musiał wysłać mailem oficjalne sprostowanie do przelewu (wymogi księgowości).

Nasze konto:

Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 

  


 

Uprzejmie informujemy, że składka członkowska za rok 2023  wynosi 100 zł.

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla i inne imprezy kynologiczne organizowane przez ZKwP. 


  

Informujemy hodowców o obowiązku dostarczania czytelnych kopii certyfikatów championatów Polski i zagranicznych, użytkowości oraz badań lekarskich w związku z poprawną weryfikacją danych celem zamieszczania adekwatnego wpisu do metryk i rodowodów.


 

 
 

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

2024-02-12

Ranking wystawowy 2023

Ranking wystawowy 2023.

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net