menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: >

Sekretariat

czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 16.00-18.30
oraz w piątki w godzinach 10.00-12.00

Przewodnicząca Zarządu Oddziału przyjmuje w 2-gą środę każdego
miesiąca w godz. 17.00-18.30.

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca - Danuta Ciapuła
V-ce d/s hodowlanych - Anna Polak
V-ce d/s organizacyjnych - Izabela Przeczek
Sekretarz, z-ca d/s medialnych - Monika Dawid
Skarbnik - Stanisław Czechowski
z-ca Członka Zarządu - Barbara Luszkiewicz
z-ca Członka Zarządu - Ryszard Wacławik

Komisja Rewizyjna

Monika Parasyn - Przewodnicząca
Katarzyna Kajstura - Sekretarz
Irena Gancarz - Członek
Marcin Gunia - Członek
Tomasz Sitkiewicz - Członek

Sąd Koleżeński

Hanna Itzeli - Przewodnicząca
Stanisław Szczypiński - z-ca Przewodniczącego
Ewa Brzask-Makieła - Sekretarz
Henryk Dreszer - Członek
Aleksandra Pasko - Członek
Katarzyna Zaczek - Członek

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Izabela Przeczek - Przewodnicząca
Edward Hałdysz - Z-ca przewodniczącego
Paweł Przeczek - Sekretarz
Gerard Adamczyk - Członek

Oddział

WYSTAWY 2015

 

PSIA KREW!

Kolejna akcja pobierania psiej krwi odbędzie się 19.04.2015 w Gabinecie Weterynaryjnym "Koziołek" w Kozach zaczynamy o 9:00

Kontakt z organizatorem 666-646-166 Katarzyna Kołeczko

 Zasady akcji:

Akcja ma na celu pobranie krwi niezbędnej podczas operacji jak i leczenia wielu chorób. Krew jest "towarem" deficytowym więc wspólnie z Waszymi pupilami zmieńmy tą sytuację. Nigdy nie wiemy kiedy będzie potrzebna w naszej rodzinie! Psy mogą bezpiecznie oddawać krew raz w miesiącu

AKCJA JEST BEZPŁATNA !!!

 Psi dawca musi spełniać warunki:

- zdrowy

- waga co najmniej 26 kg

- wiek pomiędzy 10 m-cy – 7 lat włącznie 

- regularnie odrobaczany, szczepiony przeciwko chorobom zakaźnym oraz zabezpieczony przed pchłami i kleszczami

 W zamian pies otrzyma:

* Nowi dawcy

- chusta - Ratuję życie

- określenie grupy krwi

- badanie w kierunku HB i Bart.

* Wszyscy dawcy:

- 3 kg worek karmy wysokoenergetycznej firmy Eukanuba

- preparat Effipro firmy Virbac-chroni przed kleszczami i pchłami

- badania morfologiczne

- badania biochemiczne

- badanie w kierunku babeszjozy

Ważne:

Wyniki badań przesyłane zostaną mailem.

 

https://www.facebook.com/psiakrewwbielskubialej

 

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 28.03.2015 r. odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w siedzibie Oddziału w Bielsku-Białej, przy ulicy Sobieskiego 132 ,o godz. 10.00.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym, pełnoletni członkowie zwyczajni po upływie roku od przyjęcia do Związku, a z głosem doradczym, członkowie nie spełniający tych wymogów.

Protokół z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego jest do wglądu w biurze Oddziału, a także udostępniony zostanie przed rozpoczęciem obrad.

 

NOWE DODATKOWE WARUNKI HODOWLANE

Od dnia 01.01.2015r. weszły w życie nowe warunki hodowlane dla nowo kwalifikowanych do hodowli psów związane z badaniem DNA.

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Próbki DNA będą pobierane w Oddziale macierzystym i przez Oddział wysyłane do Instytutu Zootechniki w Balicach.

Koszt wykonania badania przez Instytut to 129,15 zł. Opłatę należy uiścić na konto:

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krakowska 1; 32-083 Balice

Bank BGŻ nr rachunku: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł i należy uiścić ją w Oddziale macierzystym.

Pobór materiału DNA odbywać będzie się w drugą środę i czwarty czwartek. Przed wizytą w Oddziale należy się umówić telefonicznie.

Warunkiem przystąpienia do pobierania materiału DNA jest posiadanie przez własciela psa dowodu wpłaty za badanie (na konto Instytutu). Wymaz powinien być pobierany  po upływie około 2 godzin od ostatniego posiłku psa.

Szczegółowe informacje dostepne w załączniku 14 i 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych oraz w instrukcji poboru próbki DNA. Poniżej link do wymienionych plików:

Załącznik nr 14

Załącznik nr 14a

Instrukcja

 

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZG na posiedzeniu plenarnym w dniu 30.07.2014r podjął następujące uchwały:

1. Powołano Klub Komisję ZG - toy terrierów (sekcja 4 - yorkshire terrier, australijski silky terrier, angielski toy terrier). Przewodnicząca Klubu Komisji ZG - Magdalena Świętoń.
2. Zatwierdzono dla: rottweilerów i dobermanów - jako wymóg kwalifikacji hodowlanych:
- wyszkolenie BH lub
- testy psychiczne (takie jak dla owczarków kaukaskich, berneńskich psów pasterskich itd.) DO
WYBORU DLA HODOWCY.

3. Zatwierdzono uzupełnienie do regulaminu Odznaki Honorowe ZKwP (pkt 5) Warunkiem otrzymania odznaki brązowej jest co najmniej 5 letnia aktywna i efektywna praca w Związku lub dla dobra kynologii poza Związkiem, A TAKŻE ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA HODOWLANE.
4. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych:
par. 10, pkt 1, ppkt B: do hodowli dopuszcza się sukę, która Ukończyła 15 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 pkt. 2,
par. 13, pkt 1 , ppkt B: do kryć dopuszcza się psa, który Ukończył 15 miesięcy
par. 13, pkt 2: do kryć dopuszcza się psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 15 miesiąca, ... "OKRES WARUNKOWY", JAK W PKT. 1
par. 16, pkt 2, ppkt F: przy kryciu za granicą właściciel suki jest zobowiązany wykupić w swoim Oddziale Kartę Krycia i uzyskać na nie potwierdzenie krycia. Ponadto musi uzyskać: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora.
ppkt J: hodowca jest zobowiązany złożyć w Biurze Oddziału ... w przypadku krycia za granicą dodatkowo: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowód reproduktora,
par. 19, pkt 1: ... W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora.
5. Podjęto uchwałę o zmianie cen rodowodów:
- krajowe 60 zł
- eksportowe - 120 zł
Nowe ceny będą obowiązywać od 1 września 2014 r.
6. Osoby, które wypełniały deklarację członkowską bez klauzuli:
Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku
, jeżeli w przeciągu miesiąca nie zgłoszą zastrzeżeń, oznacza to, że akceptują treść klauzuli
.

 

CZASOPISMO PIES

Wszystkie egzemplarze czasopisma PIES z 2014 roku dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Zarządu Głównego

            

SEKCJA ZOOPSYCHOLOGII

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje do nowej sekcji zoopsychologii w każdy drugi czwartek miesiąca. Program sekcji:

1.     Forum dyskusyjne na temat psychologii psów, behawioryzmu, genetyki i ewolucji zachowań.

2.     Bezpłatne porady zoopsychologiczne dla członków ZKwP.

3.     Organizacja prelekcji w porozumieniu z Zarządem Oddziału oraz oddziałową Komisją Szkolenia Psów.

4.     Współpraca z innymi oddziałami ZKwP i placówkami naukowymi.

5.     Prowadzenie dokumentacji psów zgłoszonych do sekcji.

 

                     

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY PSA

Wzór umowy kupna - sprzedaży psa 

 

ZMIANY W REGULAMINIE

 Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. nastąpiły zmiany m.in. w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych oraz Regulaminie Wystaw Psów Rasowych (nowe wersje dostępne są w zakładce REGULAMINY na stronie Zarządu Głównego).
Od dnia 1 stycznia 2014 r. Kartę Krycia wykupuje właściciel reproduktora

 

ZMIANA NUMERU KONTA

  Nowy numer konta:

Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

 

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

 

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały: 1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy
i ogony. Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału. W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach. 2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego
w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI OWCZARKÓW NIEMIECKICH

 

UWAGA! Osoby zainteresowane kwalifikacją owczarków niemieckich do Odmiany Długowłosej proszone są o kontakt z Biurem Oddziału lub Kierownikiem Sekcji.

 

 

OPŁATY

 

Informujemy, że składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł. Składkę można opłacać w sekretariacie Oddziału lub na konto:

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

 

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla i inne.

 

 

PIES W PRAWIE, REGULAMINY I INNE PRZEPISY

 

Informacje o odpowiedzialności cywilnej i karnej spoczywającej na właścicielach psów znajdują się tutaj. Pozostałe informacje odnośnie regulaminów i innych przepisów można znaleźć na stronie Zarządu Głównego.

 

 

 SĘDZIOWIE Z NASZEGO ODDZIAŁU :

 

 EWA BRZASK-MAKIEŁA

 

 sędzia międzynarodowy wyścigów chartów

 

 

 KATARZYNA BORYCZKO

 

sędzia międzynarodowy V Gr. FCI - szpice wszystkie rasy

WIESŁAW BORYCZKO

 

 sędzia międzynarodowy - yorkshire terrier
 sędzia międzynarodowy - Gr.V FCI-szpice-wszystkie rasy
 sędzia międzynarodowy - Gr.IX -wszystkie rasy
 sędzia międzynarodowy - Gr.X -charty-wszystkie rasy
 sędzia międzynarodowy - schipperke
 sędzia międzynarodowy - rasy polskie
 sędzia międzynarodowy - pinczery,sznaucery,              czarne teriery
 sędzia międzynarodowy - shar pei
 sędzia międzynarodowy - dalmatyńczyki
 sędzia - BIS   

 

EDWARD IWANICKI

 

 sędzia międzynarodowy wyścigów chartów

 

 

RYSZARD WACŁAWIK

  

 sędzia krajowy V Gr. FCI - szpice wszystkie rasy 

 

  MONIKA PARASYN

  

  sędzia krajowy VIII Gr. FCI - sekcja retrieverów

 

KIEROWNICY SEKCJI udzielają porad jak niżej :

 owczarki niemieckie 2 poniedziałek m-ca w godz. 16.30 – 18.00

 

 

KAZIMIERZ KŁAPTOCZ

 

psy pasterskie + szwajc. psy górskie, berneńczyki 2 i 4 czwartek m-ca 
w godz. 16.30 – 18.00

 

 

IZABELA PRZECZEK

 

sznaucery, pinczery i czarne teriery

2 i 4 czwartek m-ca w godz. 16.30 – 18.00

 

 

TOMASZ SITKIEWICZ

 

molosy: mastify i psy górskie (bez szwajcarskich) 2 środa i 4 czwartek     m-ca 
w godz. 17.00 – 18.30

 

 

DANUTA CIAPUŁA

 

teriery (bez yorkshire terrierów)

3 poniedziałek m-ca w godz. 16.30 – 18.00

 

 

WITOLD KRZYSTAŃSKI

 

jamniki

2 środa i 4 czwartek      m-ca 
w godz. 17.00 – 18.30

 

 

ANNA POLAK

 

szpice i psy w typie pierwotnym 2 i 4 środa m-ca 
w godz. 16.30 – 18.00

 

 

RYSZARD WACŁAWIK

 

psy gończe + wyżły 1 środa m-ca 
w godz. 16.30 – 18.00

 

 

EWA WNĘTRZAK

 

retrievery, płochacze i psy dowodne 1 i 3 czwartek m-ca 
w godz. 16.30 – 18.00

 

 

ANNA POLAK

 

psy ozdobne i do towarzystwa + yorkshire terriery 2 i 4 środa m-ca 
w godz. 16.30 – 18.00

 

 

IRENA GANCARZ

 

charty 2 środa m-ca 
w godz. 16.30-17.30

 

 

EWA BRZASK - MAKIEŁA

  
 

 

Aktualności

2015-04-01

EGZAMIN

Egzamin

więcej
2015-01-07

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Informujemy, że składka członkowska za rok 2015 wynosi 70 zł.

więcej
2013-04-01

CHAMPIONY ODDZIAŁU

Warunkiem umieszczenia championa z naszego oddziału w spisie jest opłacenie składki członkowskiej za 2015 rok i podanie nr. legitymacji . Zgłosić swojego psa można wysyłając informacje , takie jak : rasa , nazwa i przydomek ,PKR , rejestracja oddziałowa , hodowca , właściciel , tytuły oraz zdjęcie w formacie jpg. na adres e-mail: kynologiabielsko@gmail.com . Informujemy, że ta podstrona będzie aktualizowana 1-2 razy w miesiącu.

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net