menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś: >

SEKRETARIAT

Czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-19.00
oraz w piątki w godzinach 10.00-14.00

Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje 1- wtorek miesiąca                                                                                  w godzinach od 16.30 do 18.00


Z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych przyjmuje 1- czwartek miesiąca

w godzinach od 16.30 do 18.00

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący-RYSZARD WACŁAWIK 

Sekretarz-BARBARA NOWAK

Skarbnik-PIOTR ITZELI

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych-HALINA GRYGIERZEC

Członek Zarządu, z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych-DOROTA SIKORA

Członek Zarządu-RAFAŁ MALEC

Członek Zarządu-TOMASZ KLIŚ

 


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW CZECHOWSKI

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA

Anna Gargul-Bukowska - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

Dobrochna Harężlak - z-ca Członka Komisji Rewizyjnej


 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - MARIUSZ GRUBIŃSKI
Sekretarz - PAULINA DUDA

Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - MAŁGORZATA JAKUBAS

Stanisław Szczypiński - z-ca Członka Oddziałowego Sadu Koleżeńskiego


Rzecznik dyscyplinarny - RYSZARD SIWIEC

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członek - PIOTR SZAROWICZ

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

Członek - ALEKSANDRA PASKO

Oddział

Uprzejmie informujemy, że biuro Oddziału będzie zamknięte dla interesantów od 16 marcac 2020 do odwołania, ale Oddział pracuje.

Prosimy o  wrzucanie wszelkiej korespondencji, metryk do rejestracji psa, rodowodów do nostryfikacji, dokumentacji przeglądu miotu w celu wyrobienia metryk itp. do skrzynki pocztowej. Karty krycia oraz karty miotu prosimy zamawiać drogą mailową . Zostaną one wysłane do Państwa pocztą tradycyjną. Wszelkie opłaty prosimy uiszczać przelewem. Kontakt z biurem możliwy jest tylko drogą elektroniczną.

 

 W sprawie przeglądów miotów prosimy o kontakt z kierownikami sekcji, którzy w miarę możliwości te przeglądy będą wykonywać, jednak decyzja należeć będzie do nich.


 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na:

Egzaminy: BH-VT, IPGV, IPG I

Testy psychiczne wszystkich ras

Przegląd hodowlany owczarków niemieckich,

06.06.2020 r. godz. 9:00

Ośrodek Szkolenia Psów, ul. Dębowa 689, 43-384 Jaworze (wjazd od ul.Bielskiej)

Sędzia: Krzysztof Dobrzański

więcej infromacji w dziale "Aktualności" 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na Oddziałowy Ranking Wystawowy zostały przedłużone do dnia 31 maja 2020 r.


 

 06 czerwca 2020 r.  EGZAMINY BH-VT, IGP V, IPG I TESTY PSYCHICZNE I PRZEGLĄDY HODOWLANE

szczegółowe informacje w dziale "Aktualności"


Zarząd Oddziału ZKwP w Bielsku-Białej organizuje:

6 czerwca 2020 r.  godzina 9:00 - Przeglądy hodowlane dla I Grupy FCI - owczarki niemieckie, sędzia Krzysztof Dobrzański

7 czerwca 2020 r. godzina 10:00 - Przeglądy hodowlane dla Grup: I- bez owczarków niemieckich, III, IV, VI, VII, VIII, i X oraz rasy nieuznane - sędzia - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska,  Grupa II, V, IX - Monika Kuriata-Okarmus

W dniu przeglądu hodowlanego  6 czerwca 2020 R. odbędą się testy psychiczne dla wybranych ras zgodnie z załącznikiem 10 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP, egzaminy niezbędne do uzyskania uprawnień hodowlanych BH-VT, IGPV, IGP I oraz przeglądy hodowlane owczarków niemieckich. Sędzia Krzysztof Dobrzański.

W związku z   ograniczeniami związanymi z  COVID-19 i brakiem możliwości otrzymania ocen z wystaw potrzebnych do uzyskania uprawnień hodowlanych, został wprowadzony Przegląd Hodowlany, na ogólnych zasadach:

1. W dniu przeglądu psy i suki muszą mieć ukończone 15 miesięcy.

2. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) aby przystąpić do przeglądu i uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną muszą mieć je wszystkie spełnione.

3. Jeden pies + jeden właściciel (opiekun)

W dniu przeglądu proszę zgłosić się w Ośrodku Szkolenia Psów Dębowa 689, 43-384 Jaworze (wjazd od ulicy Bielskiej) z:

- Książeczką zdrowia/paszport psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

- Rodowodem (oryginał).

- Potwierdzeniem wpłaty za przegląd.

Brak któregokolwiek z dokumentów skutkować będzie nie dopuszczeniem do Przeglądu Hodowlanego.

Harmonogram godzinowy dla poszczególnych grup zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.

 

Zgłoszenia psa/suki na przegląd należy dokonać na formularzu - http://www.zkwpbielsko.pl/userfiles/file/2020_przeglad_formularz_edytowalny.pdf na email zkwpbielsko@gmail.com do dnia 31.05.2020 r. Ze zgłoszeniem/formularzem należy przesłać dokumentację potwierdzającą spełnienie dodatkowych wymagań hodowlanych wg załącznika nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Psy bez tych dokumentów, a dla których są one wymagane nie zostaną wpisane do przeglądu.

Opłatę za przegląd  w wysokości 580 zł, rasy polskie 290 zł. należy dokonać na konto bankowe Oddziału: Pekao S.A. O/Bielsko-Biała  34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 ( w wyjątkowych przypadkach opłata może być uiszczona w dniu przeglądu)

Opłata za przegląd nie podlega zwrotowi  bez względu na jego wynik.  Za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa do przeglądu mogą przystąpić psy niezarejestrowane w ZKwP O/Bielsko-Biała. Zapraszamy

 

UWAGA: następne przeglądy hodowlane będą organizowane w razie zgłaszania potrzeb.


 

 

Uprzejmie informujemy, że biuro Oddziału będzie zamknięte dla interesantów od 16 marcac 2020 do odwołania, ale Oddział pracuje.

Prosimy o  wrzucanie wszelkiej korespondencji, metryk do rejestracji psa, rodowodów do nostryfikacji, dokumentacji przeglądu miotu w celu wyrobienia metryk itp. do skrzynki pocztowej. Karty krycia oraz karty miotu prosimy zamawiać drogą mailową . Zostaną one wysłane do Państwa pocztą tradycyjną. Wszelkie opłaty prosimy uiszczać przelewem. Kontakt z biurem możliwy jest tylko drogą elektroniczną.

 W sprawie przeglądów miotów prosimy o kontakt z kierownikami sekcji, którzy w miarę możliwości te przeglądy będą wykonywać, jednak decyzja należeć będzie do nich.

 

 

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów, z powodu ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 w kraju i na świecie jesteśmy zmuszeni odwołać naszą II Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych w Wiśle z dnia 03-05 lipca 2020 r.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy w przyszłym roku na Wystawy organizowane przez nasz Oddział.

Zarząd Oddziału Bielsko-Biała ZKwP


 

  Zarząd Oddziału Bielsko-Biała organizuje Przegląd Hodowlany dla grup FCI: II-sekcja1, V i VIII-sekcja 1 24.05.2020 godz. 10:00

 

        . W dniu przeglądu proszę zgłosić się w Ośrodku Szkolenia Psów KYNO Ceramiczna 20,43- 300 Bielsko-Biała z:

  1.Książeczką zdrowia/paszport psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

2.Rodowodem (oryginał).

3. Potwierdzeniem wpłaty za przegląd.

4. 1 pies+1 opiekun (właściciel).

Brak któregokolwiek z dokumentów skutkować będzie nie dopuszczeniem do Przeglądu Hodowlanego.

Harmonogram godzinowy dla poszczególnych grup zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli (Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13). Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli.

 

UWAGA: następne przeglądy hodowlane będą organizowane w razie zgłaszania potrzeb.

 


   

Uwaga ! Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z zasadą oragnizacji Przeglądu Hodowlanego

 „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” uchwalone przez Zarząd Główny w dniu 28 kwietnia 2020 r. jako rozwiązanie na czas obowiązywania ograniczeń skutkujących brakiem możliwości organizacji wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli.

Wprowadzone „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” obowiązują od dnia 1 maja 2020 r. Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ani nie unieważnia dodatkowych wymagań hodowlanych, wynikających z załącznika nr 10 do Regulaminu. Wszystkie regulaminy użytkowe, czyli dotyczące prób i konkursów pracy psów, pozostają w mocy.

   

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO >>> 

ZGŁOSZENIE PSA/SUKI DO PRZEGLĄDU HODOWLANEGO >>>

 


Komunikaty

1. Tymczasowa procedura wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia odbioru miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2.

Hodowca wypełnia WNIOSEK, na podstawie którego oddział wydaje metryki. Metryki mają adnotację: "Metryka wydana bez przeglądu miotu". Do wniosku muszą być załączone inne wymagane dokumenty – karta krycia, karta miotu, potwierdzenie znakowania. Wniosek do pobrania.

2. W sytuacji, kiedy pies/suka nie spełnia wymogów hodowlanych (np. brak wystaw) ich właściciel może złożyć wniosek do OKH o zgodę na krycie lub zgodę na miot. Wniosek do pobrania.

 


 

Szanowni Państwo.

Z uwagi na sytuację kryzysową, związaną z zapobieganiem występowania i rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zakazem organizacji imprez masowych, z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa psów Ras Myśliwskich w Jeleśni w dniu 01 maja 2020 oraz Wystawy Klubowe Gończych Polskich i Ogarów Polskich z dnia 02 maja 2020 w Jeleśni zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie.

W/w wystawy będą  zorganizowane jak tylko sytuacja ulegnie zmianie i będą odwołane zakazy związane z COVID-19. Informacja o nowym terminie pojawi się z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 


 

Zarząd Oddziału przypomina o uregulowaniu składki członkowskiej za 2020 r. w kwocie 70 zł.

 wg par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP, tylko członek z opłaconą składką na bieżący rok ma prawo:

1) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków oddziału, do którego został przyjęty,

2) wybierać i być wybranym do wszystkich władz Związku,

3) wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Związku, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,

4) korzystać ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestniczyć w imprezach

Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

5) brać udział w posiedzeniu organów Związku, na którym są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby,

6) nosić odznakę Związku,

7) używać znaku logo Związku przy promocji swoich psów i hodowli.

Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

Jednocześnie informujemy, że osoby z nieopłaconą składką za rok 2019 zostaną usunięte z pocztu członków ZKwP z dniem 31.01.2020 r. Ponowne korzystanie z praw członka będzie możliwe po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu wpisowego i składki na bieżący rok. 


 
Ranking wystawowy 2019
 
Regulamin, zgłoszenia oraz punktacja dostępne w dziale "Aktualności" lub w zakładce do pobrania.
Zgłoszenia należy przesłać na adres: ranking2019@interia.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Oddziału do dnia 15 maja 2020 r.
 
Ogłoszenie wyników – 05 lipca 2020 r. na II MWPR w Wiśle.
 
 

 
 

Informujemy hodowców o obowiązku dostarczania czytelnych kopii certyfikatów championatów Polski i zagranicznych, użytkowości oraz badań lekarskich w związku z poprawną weryfikacją danych celem zamieszczania adekwatnego wpisu do metryk i rodowodów.


 

 ELEKTRONICZNA KOPIA RODOWODU

 

Składając metrykę w Oddziale na realizację rodowodu podaj swój adres mailowy.

 

W dniu wysyłki gotowego rodowodu do Oddziału otrzymasz z biura ZG kopię rodowodu psa/suki na wskazany adres mailowy. 
- w przypadku rodowodu krajowego na adres właściciela psa/suki,
- w przypadku rodowodu eksportowego na adres hodowcy,
- w przypadku rodowodu eksportowego z rejestracją Oddziałową i "właścicielem krajowym" wysyłka na adres mailowy właściciela psa/suki,

W celu uzupełnienia adresu mailowego, prosimy o kontakt z biurem oddziału .

 


  

OPŁATY 

Informujemy, że składka członkowska za rok 2020 wynosi 70 zł. Składkę można opłacać w sekretariacie Oddziału lub na konto: 

Pekao S.A. O/Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101 

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla i inne.

    

 

 NUMER NASZEGO KONTA


Pekao S.A. O/ Bielsko-Biała 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

 

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

 W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

 

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

 

  2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

 Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

 

 

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI OWCZARKÓW NIEMIECKICH

 

UWAGA! Osoby zainteresowane kwalifikacją owczarków niemieckich do Odmiany Długowłosej proszone są o kontakt z Biurem Oddziału lub Kierownikiem Sekcji.

 

 

PIES W PRAWIE, REGULAMINY I INNE PRZEPISY

 

Informacje o odpowiedzialności cywilnej i karnej spoczywającej na właścicielach psów znajdują się tutaj. Pozostałe informacje odnośnie regulaminów i innych przepisów można znaleźć na stronie Zarządu Głównego.

 

 e

 
 

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

2020-06-06

EGZAMINY BH-VT, IGPV IPG I, TESTY PSYCHICZNE I PRZEGLĄDY HODOWLANE

Egzaminy, testy, przeglądy hodowlane

więcej
2020-05-01

„Zasady organizacji przeglądu hodowlanego”

„Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” uchwalone przez Zarząd

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net