menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Tu jesteś:

SEKRETARIAT

Czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00-19.00
oraz w piątki w godzinach 10.00-14.00

Przewodniczący Zarządu Oddziału przyjmuje 1- czwartek miesiąca                                                                                  w godzinach od 16.30 do 18.00


Z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych przyjmuje 1-środę miesiąca

w godzinach od 16.30 do 18.00

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodniczący - TOMASZ SITKIEWICZ 
Członek zarządu , z-ca przewodniczącego d/s hodowlanych - IZABELA PRZECZEK
Członek zarządu , z-ca przewodniczącego d/s organizacyjnych - RAFAŁ MALEC
Sekretarz - RYSZARD WACŁAWIK
Skarbnik - PIOTR ITZELI

Z-ca Członka Zarządu - Dorota Sikora

Z-ca Członka Zarządu - Jarosław Płoskonka

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - MONIKA PARASYN

Z-ca przewodniczącej - ANDRZEJ KOWOL

Sekretarz - IRENA PIOTROWSKA


Członek - RYSZARD SIWIEC

Członek - DOBROCHNA HARĘŻLAK

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca - HANNA ITZELI
Z-ca przewodniczącej - STANISŁAW SZCZYPIŃSKI
Sekretarz - EWA BRZASK - MAKIEŁA 

Członek - PAULINA DUDA
Członek - ALEKSANDRA PASKO
Członek - KATARZYNA ZACZEK


Rzecznik dyscyplinarny - KAZIMIERZ KŁAPTOCZ

Oddziałowa Komisja Szkolenia

Przewodnicząca - IZABELA PRZECZEK

Z-ca przewodniczącej - EDWARD HAŁDYSZ

Sekretarz - MAGDALENA ZACHURA - STRZAŁKOWSKA

Członek - PIOTR SZAROWICZ

Członek - GERARD ADAMCZYK

Członek - STANISŁAW CZECHOWSKI 

Członek - PAWEŁ PRZECZEK 

Aktualności

« powrót do listy


2013-04-19:  Przeglądy miotu - zobowiązania hodowcy i komisji hodowlanej.


 

Zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych hodowca posiadający szczenięta, ma obowiązek przedstawienia miotu Oddziałowej Komisji Hodowlanej (przegląd powinien się odbyć między 6 a 12 tygodniem życia szczeniąt) w celu weryfikacji ich stanu zdrowia oraz wyrobienia potrzebnych dokumentów.

Zobowiązania hodowcy:

W związku z powyższym hodowca zobowiązany jest do wypełnienia oraz przedstawienia następujących dokumentów:

 a) karta krycia (do zakupu w Oddziale)

b) karta miotu (do zakupu w Oddziale)

c) potwierdzone przez lekarza weterynarii wykonanie znakowania szczeniąt (chip)- cały miot tatuowany lub czipowany

d) książeczki zdrowia szczeniąt wraz z potwierdzeniem wykonanych szczepień i odrobaczeń, adekwatnie do wieku szczeniąt

e) w przypadku krycia reproduktorem zagranicznym: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kopię rodowodu reproduktora

f) kopie/skany dokumentów potwierdzających uzyskane tytuły rodziców (championaty) oraz badania

Przegląd miotu :

1. przeprowadzany jest w hodowli, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt, po wcześniejszym (minimum dwutygodniowym) uzgodnieniu terminu z Kierownikiem sekcji . Hodowca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu członków Komisji do hodowli .

2. w wyjątkowych sytuacjach przegląd miotu może odbyć się w siedzibie Oddziału, po wcześniejszym (minimum dwutygodniowym) uzgodnieniu tego faktu i wyrażeniu na niego zgody przez Kierownika sekcji. Do przeglądu należy wówczas przedstawić również matkę szczeniąt.

Zobowiązania Komisji Hodowlanej:

Komisja hodowlana podczas przeglądu:

 a) weryfikuje przedstawioną przez hodowcę dokumentację

 b) dokonuje oceny każdego przedłożonego szczenięcia, a w szczególności:

 · zgodność znakowania

 · zgryz  prawidłowość rozwoju (stan fizyczny i psychiczny szczenięcia)

·  warunki chowu (podczas przegladu w hodowli)

c) wypełnia Protokół Przeglądu Miotu, w którym dokonuje wszystkich koniecznych adnotacji (hodowca otrzymuje oryginał )

d) może zobowiązać hodowcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub podjęcia innych niezbędnych czynności

e) udziela hodowcy potrzebnych wskazówek

f) informuje o dalszych procedurach i terminach

g) ocenia warunki odchowu szczeniąt i innych psów w hodowli

Na podstawie wniosków Komisji oraz sporządzonego przez nią Protokołu Przeglądu Miotu, Komisja występuje o wydanie metryki urodzenia dla każdego szczenięcia.

Metryka jest ważna wyłącznie na terenie Polski i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce. Czas oczekiwania na przygotowanie metryk wynosi ok. 7 dni.

W przypadku szczeniąt wysyłanych za granicę RP, hodowca występuje do swojego Oddziału z wnioskiem o wydanie szczenięciu rodowodu eksportowego – załącznik do metryki na rodowód eksportowy.

Wniosek ten za pośrednictwem Oddziału przesyłany jest do Biura Zarządu Głównego ZKwP, który z kolei wystawia taki dokument. Stanowi on podstawę zarejestrowania psa  za granicą.

 

 


« powrót do listy

NEWSLETTER

 


Po wysłaniu formularza zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie.

Aktualności

2013-04-19

Przeglądy miotu - zobowiązania hodowcy i komisji hodowlanej.

.............................

więcej
menudecor_left.png, 5,9kBmenudecor_right.png, 6,1kB
Copyright © 2012 by ZKWP , wykonanie i utrzymanie Wizja.Net